קרן השתלמות? ביטוח מנהלים? קופת גמל? זה מגדיל את ההכנסה וזה כדאי – בואו נבדוק מה מצבכם

(שנה גודל)

אפיקי חיסכון מסוימים בישראל (כמו ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, קופת גמל, ואחרים) מקנים הקלות בתשלומי מס לעובדים שכירים. ההקלה ניתנת על ידי הורדת ההפקדה לחיסכון משכר הברוטו, ותשלום מיסים על הברוטו בניכוי ההפקדה. זה אומר, שתקבלו מהמדינה עזרה בהפקדות לחיסכון שלכם – בגובה מדרגת המס הגבוהה ביותר שאתם משלמים.

נסביר באמצעות דוגמה: אם אתם מרוויחים 10,000 ₪ ברוטו – שיעור המס השולי שלכם (אותו תשלמו על כל תלוש מ-8,920 ש"ח ברוטו) – הוא 20%.
במילים אחרות: 20% מההפקדה, ניתנת לכם במתנה מהמדינה.

להגן על עתיד המשפחה באמצעות קופות חסכון

הפקדות לחסכונות המעניקים הטבות במס – המעסיק שלכם עשוי להשתתף

על פי החוק בישראל, כל עובד שכיר רשאי להפקיד בכל חודש עד 7% משכר הברוטו שלו לקופת גמל, קרן פנסיה, א ביטוח מנהלים – אפיקי חיסכון המעניקים הטבות בתשלומי המס. במקביל, רשאי (אבל לא חייב) המעסיק להפקיד לאותה תכנית עוד 7.5% מגובה השכר של העובד כתגמולים, ועוד 8.33% לתשלומי פיצויים בגמר העבודה המשותפת.

אילו תכניות חיסכון קיימות בארץ, המעניקות הטבות מס?

מספר תכניות חיסכון קיימות בארץ, אשר מאפשרות הפקדות חודשיות היישר מתלוש המשכורת והטבות בתשלום המס. כל אפיקי החיסכון הללו מעניקים תמריצים לחוסכים לתקופת הפנסיה, כולל הקלות משמעותיות בתשלומי המס לחוסכים שממשיכים לחסוך עד לתקופת הפנסיה (גיל 62 לנשים ו-67 לגברים). במרבית אפיקי החיסכון הללו קיים זמן מינימאלי לתקופת החיסכון, ובחלקם מאוד לא משתלם לפדות את הכספים טרם הגיעכם לגיל הפרישה. במוצר החיסכון החדש – קופת גמל להשקעה – כספי החיסכון שומרים על נזילות ביחד עם הטבות לחוסכים עד גיל הפרישה. אפיקי החיסכון הללו הם:

  • תכנית חיסכון לפנסיה – אותה לא ניתן לשחרר (אלא בתשלומים כבדים מאוד של מס – אבל ניתן לעיתים קרובות ליטול הלוואה בתנאים מועדפים כנגד הסכומים שהצטברו בקרן הפנסיה)
  • קופת גמל – חיסכון לתקופת הפרישה שאינו כולל מרכיבים ביטוחיים וגם לא תמיד מאפשר קבלת סכום החיסכון כקצבה בעת הפרישה – אלא כסכום חד פעמי.
  • קרן השתלמות – מוצר חיסכון לטווח הבינוני, עם אפשרות לחיסכון של שלוש שנים ופירעונו לטובת תשלום על השתלמות (ומכאן שמו), כמו גם אפשרות לפירעון החיסכון לאחר שש שנים. ניתנות הטבות לממשיכים לחסוך עד הפרישה.
  • ביטוח מנהלים – אפיק חיסכון הכולל רכיבים ביטוחיים, כמו ביטוח על אבדן כושר עבודה וכדומה.
  • קופת גמל להשקעה – מוצר חיסכון חדש, המאפשר נזילות גבוהה של כספי החיסכון ביחד עם הטבות מס לממשיכים לחסוך.

 

בדקו באילו חסכונות אתם משקיעים

ההפקדה לתכניות חיסכון מתוך הברוטו שלכם מפורטת בתלוש השכר שלכם. זה הזמן לבדוק, אילו תכניות חיסכון לקראת הפרישה יש לכם (וגם, אילו תכניות חיסכון כאלה נפתחו עבורכם בעבודות קודמות שהיו לכם) ובאילו תנאים אתם חוסכים.

דילוג לתוכן